Frisinne betyder ”öppenhet för nya idéer” enligt ordlistan. I den andan har vi gett ut Frisinnad Tidskrift sedan 1929. Frisinne som politiskt och ideologiskt begrepp är närmast synonymt med liberalism – och då särskilt det som brukar kallas socialliberalism. Frisinnad tidskrift är en socialliberal röst i tiden.

I blickfånget

Frisinnad folkbildning?

I regeringens budgetförslag minskas anslagen till studieförbunden med 250 miljoner kronor för 2024. De två följande åren ska anslagen minskas med ytterligare lika mycket. Skälen är, enligt den liberale utbildningsministern Mats Persson, tredelat: Dels måste regeringen prioritera för att pengarna ska räcka till det man vill, dels prioriterar regeringen yrkesutbildingar före folkbildning, dels har det förekommit fusk bland studieförbunden.

Man kan konstatera att liberalerna i regeringen inte är så varsamma med de historiska banden mellan de delar av samhället som stöttat den svenska liberalismen i Folkpartiet (Liberalerna). Istället för att värna banden till miljörörelsen driver den liberala miljöministern en agenda för ökade utsläpp och minskad biologisk mångfald – områden där speciellt den senare varit en liberal hörnsten, på kollissionskurs med miljörörelsen. Istället för att värna banden till kvinnorörelser för jämställdhet driver den liberala jämställdhetsministern på för att utarma det objektiva begreppet ”kvinna” och låta det bli en valbar del av en subjektiv känsla, utbytbar över tid, på kollissionskurs med kvinnoorganisationer. Istället för att värna banden till goda freds- och biståndsrörelser är Liberalerna idag ett av många partier, där upprustning är det enda sanna och riktiga och där biståndet, inte minst som fredsprojekt, nedprioriteras.

Och nu prioriterar också Liberalerna ner studieförbunden och folkbildningen, en rörelse som varit central för partiet i decennier. Folkbildningen handlar om hela människans växt, i alla delar av landet och för alla åldrar. Men för Liberalerna idag är bildning inte en fråga om mänsklig växt, utan enbart materiell tillväxt. Utbildning som inte leder till jobb är inte prioriterade. Det innebär till exempel att äldre med vilja till vidare folkbildning, eller kultur i vid bemärkelse, inte längre är något liberalt prioriteringsområde.

Man kan tycka att de problem som nämns kring dålig redovisning och fusk med aktivitetsbidrag kunde leda till att staten tillsammans med studieförbunden adresserade själva frågan – stramade upp regler och uppföljningar och gav fuskande förbund kännbara konsekvenser. Men att som första åtgärd peka på att folkbildning för Liberalerna idag inte längre är prioriterat är något helt annat.

Ur senaste numret: Frisinnad Tidskrift #4 2023

Nu finns nummer #4 ute! Deadline nästa nummer är 15 oktober.

Kontakta oss!

Vill du medverka i Frisinnad Tidskrift? Har du synpunkter på innehållet eller idéer om vad vi borde skriva om?
Välkommen att höra av dig!

Stöd föreningen Frisinnad Tidskrift.
Betala enkelt direkt med mobilen!

Swish-nummer: 123 275 88 86 · Föreningen Frisinnad Tidskrift