Frisinne betyder ”öppenhet för nya idéer” enligt ordlistan. I den andan har vi gett ut Frisinnad Tidskrift sedan 1929. Frisinne som politiskt och ideologiskt begrepp är närmast synonymt med liberalism – och då särskilt det som brukar kallas socialliberalism. Frisinnad tidskrift är en socialliberal röst i tiden.

I blickfånget

Ännu ett bottennapp från Liberalerna

Fredrik Malm, riksdagsledamoten för Liberalerna, skriver idag på Expressen debatt om att kristna församlingar ska vara försiktiga med att döpa konvertiter från islam innan de fått uppehållstillstånd i Sverige. Skälet är, enligt Malm, att konvertiter kan använda sina dop som redskap för att få uppehållstillstånd eftersom de, om de utvisas, kan förföljas och dödas i de länder de ursprungligen kommer ifrån.

Artikeln är så fylld av felaktigheter, okunskap och fördomar att det är märkligt hur Liberalernas kommunikationsavdelning kunnat släppa igenom den. Den visar på ett illa dolt förakt för den frikyrka som en gång var basen för det parti som Liberalerna stammar från liksom för det civilsamhälle som kyrkor och samfund är en del av. Själva anslaget, att en riksdagsledamot för ett parti ska ha åsikter om hur religion ska och får utövas, är barock.

Malms kunskaper om svensk frikyrklighet, om kristen tro och vägen fram till dop är obefintliga. Artikeln frammanar en bild av att den som vill bli döpt bara har att gå in i valfri kyrka och be om tjänsten kommande söndag. Inget kunde vara felaktigare.

Vägen fram till ett dop är ofta lång och fylld av samtal, studier och böner där pastorn såväl som konvertiten söker sig fram emot den dag då tron ska bekräftas genom dopet. Malms bild av dopet verkar mer tagen från det egna partiet, där det verkar uppenbart att nästan vem som helst som vill kalla sig liberal kan få medlemskap, bli förtroendevald och skriva debattartiklar oavsett om den liberala själen eller de liberala kunskaperna är närvarande.

Malm förstår inte heller att svensk frikyrklighet bygger på fristående församlingar i samarbete. Till skillnad från Svenska Kyrkan som fortfarande tvingas dras med tidigare statligt inspirerade partipolitiska strukturer, är det den lokala demokratin och de lokala församlingarna som bär samfunden. Där finns fortfarande makten hos medlemmarna. Även här verkar Malm mer ta sitt eget partis styrande strukturer som en bild för vad verkligheten i frikyrkligheten är.

Förr fanns hos liberaler en insikt om att statens roll ska vara begränsad. Det måste finnas en gräns för vad staten, oavsett om det handlar om riksdagsledamöter eller andra, ska lägga sig i. Civilsamhällets frihet, liksom värnandet av religionsfriheten i vid mening, var länge centrala för liberalismen. För Waldemar Svensson, Frisinnad Tidskrifts grundare och mångårig riksdagsledamot för folkpartiet, var kritik mot den allsmäktiga staten en av de bärande pelarna för det frisinne som var Folkpartiets ryggrad.

Hos Malm är denna ryggrad borta. Det är märkligt att det är det parti som en gång bildades av kvinnor och män som ville utöva sin kristna tro utan att kräva godkännande från staten, nu är det parti som hårdast driver på för att samma stat ska lägga sig i vad kristna församlingar och samfund ska göra.

Det är inte bara kristofobt. Det är ett hot mot religionsfriheten.

Ur senaste numret: Frisinnad Tidskrift

För frågor och debatt med mera: mejla info@frisinnadtidskrift.se

Kontakta oss!

Vill du medverka i Frisinnad Tidskrift? Har du synpunkter på innehållet eller idéer om vad vi borde skriva om?
Välkommen att höra av dig!

Stöd föreningen Frisinnad Tidskrift.
Betala enkelt direkt med mobilen!

Swish-nummer: 123 275 88 86 · Föreningen Frisinnad Tidskrift