#1 2023

I detta nummer:


Tankar från bondgården . . . 3
Staffan Werme


Tema – Råd till frisinnade
och liberaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5


En ögonblicksbild
från Ukraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Annika Westh

Inbjudan till årsmöte
med Frisinnad Tidskrift . . . 11


Råd till liberaler
och frisinnade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12


Samtal med
Anders Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Annika Westh

Frisinnets rötter
ger socialliberalismen
växtkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Birger Thureson

Seminarium
om könsdysfori . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20


Notiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


Den sköra hinnan mellan
död och liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Anna Svalander

Från fjällkanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Nicke Grahn

Ledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Vill du läsa alla artiklar?
Välkommen att prenumerera!

Här kan du se vad papperstidningen innehåller. Ett par artiklar ur varje utgåva publicerar vi också på hemsidan. Dem kan du hitta här. Om du prenumererar får du tidskriften i brevlådan 6 gånger om året och kan läsa allt som skrivs. Det kostar bara 150 kr.
Dessutom stöder du vår fortsatta utgivning – tack för det!