En personligt präglad, partipolitiskt obunden, frisinnad tidskrift – men vad betyder det egentligen? Det reder vi ut här med hjälp av ordboken, Wikipedia och tre olika röster om frisinnet förr och nu.

frisinne frisinnet substantiv
fri`sinne
● liberalt reformvänlig grundsyn
liberalism och fri-sinne kan aldrig acceptera censur
○ äv. allmännare fördomsfrihet
religiöst frisinne; kulturellt frisinne
belagt sedan 1848
(ur Svensk Ordbok)

Frisinne

Ett politiskt ideologiskt uttryck som är närmast synonymt med begreppet liberalism, och då inte minst det som i Sverige med Bertil Ohlins ord brukar kallas socialliberalism. 

Frisinnet kännetecknas av ett ställningstagande för demokrati, parlamentarism och en socialt styrd marknadsekonomi, och samtidigt avståndstagande från en till monarki och gamla hierarkier knuten auktoritetstro och traditionalism. 

Frisinnet har som liberalismen i stort sina rötter i 1600-talets och det tidiga 1700-talets engelska krav på tolerans och republikanska styrelseformer samt i den senare upplysningen. I Sverige har frisinnet också en bakgrund i äldre svensk självstyrelsetradition och i influenser från folkrörelser och politik i 1800-talets USA samt från grundtvigianismen i Danmark. 

Frisinnet var starkt inom nykterhetsrörelsen och rösträttsrörelsen, och var på samma sida som den socialdemokratiska arbetarrörelsen i den politiska striden för allmän rösträtt och parlamentarism. Det fanns också en frisinnad riktning inom frikyrkosamfunden, främst inom Svenska missionsförbundet och baptismen men också på andra håll.

(Wikipedia)

Tre röster om frisinnet

Nicke Grahn presenterar en uppdaterad definition av begreppet som också belyser en viktig kulturskillnad mellan liberaler och frisinnade.

Tidningen Nu

Håkan Boström skriver att moderna liberaler har mycket att lära av denna riktning med sin på många sätt mer grundade samhälls- och människosyn.

Göteborgs-Posten

Annika Westh beskriver hur frisinnet kan rädda Liberalerna. 

Frisinnad Tidskrift

Frisinnet behöver ditt stöd.

Swish-nummer: 123 275 88 86 · Föreningen Frisinnad Tidskrift