Vill du läsa alla artiklar?
Välkommen att prenumerera!

Vi publicerar ett par artiklar ur varje utgåva här på hemsidan.
Som prenumerant får du tidskriften i brevlådan 6 gånger om året och kan läsa allt som skrivs.
Dessutom stöder du vår fortsatta utgivning – tack för det!

Ur senaste utgåvan

Ur tidigare utgåvor

Idédebatt i frisinnad anda sedan 1929

Frisinnad Tidskrift grundades av Waldemar Svensson som att det behövdes en enande länk för de frisinnade i Västsverige. I december 1929 gav han ut det första numret av tidningen Väst-Sverige som 1935 döptes om till Frisinnad Tidskrift..