#6 2023

Tankar från bondgården     3

Staffan Werme

Tema – Frisinne och liberalism då och nu, i en heterogen värld              5

Annika Westh möter Susannah Sjöberg   6

Annika Westh

Folkbildningen  byggde Sverige                 9

Anders Johnsson

Hos Liberalernas kansli en torsdagskväll i slutet av september            12

Annika Westh

Hälsovårdsaposteln Kerstin Hesselgren   14

Anders Johnson

Redaktionen reagerar         17

Staffan Werme

Det är de kommunala skolorna som är överkompenserade!            20

Annika Westh

Förhållandet till islam är bara ett första steg på en besvärlig väg      22

13-åringar i fängelse på livstid?                 26

Ragnar Arvidsson

Bokanmälan – Den besvärliga friheten    27

Från Fjällkanten                    30

Ledare            32

Vill du läsa alla artiklar?
Välkommen att prenumerera!

Här kan du se vad papperstidningen innehåller. Ett par artiklar ur varje utgåva publicerar vi också på hemsidan. Dem kan du hitta här. Om du prenumererar får du tidskriften i brevlådan 6 gånger om året och kan läsa allt som skrivs. Det kostar bara 150 kr.
Dessutom stöder du vår fortsatta utgivning – tack för det!