Läs Frisinnad Tidskrift ett år för 200 kr

Frisinnad tidskrift är en socialliberal röst i tiden. Varje år ger vi ut 6 nummer med idédebatt och reflektioner i frisinnad anda och med personlig prägel. För 200 kronor får du tidningen i brevlådan ett helt år.

Postgiro 60 48 78-9
Bankgiro 822-2150

Vid betalning via swish, skriv ditt namn och adress till 123 275 88 86

Frågor om prenumeration? Kontakta oss!
info@frisinnadtidskrift.se
Tidskriften frodas tack vare välvilliga, intressanta och engagerande skribenter och trogna prenumeranter till vilka redaktionen riktar ett varm tack för gångna år med hopp om fortsatt gott samarbete för Frisinnad Tidskrifts fortsatta verksamhet.

Staffan Werme, redaktör och ansvarig utgivare för Frisinnad tidskrift