Frisinnad Tidskrift grundades 1930 av Waldemar Svensson.
Tidskriften har uppnått en aktningsvärd ålder trots att den under alla år arbetat utan löner och skribentarvoden.

En överlevare

Frisinnad Tidskrifts grundare och mångårige redaktör Waldemar Svensson hade förmodligen aldrig ens drömt om en sådan levnadsbana för den lilla 16- sidiga tidning som började ges ut i december 1929 under namnet Väst-Sverige, och som från början var avsedd för att sprida det Frisinnade folkpartiets budskap främst på Västkusten. Svensson brukade senare avsluta de olika årgångarna med förbehållet att om redaktören fick leva och ha hälsan skulle tidningen utkomma även under det kommande året. ”Prenumeranterna fick våga sin avgift därest tidningen skulle kapsejsa under årets lopp.”

”Kan då en tidskrift leva på det sättet? Kan en liten frisinnad tidskrift leva genom att endast och allenast vara sig själv, vara frisinnad? Det spörsmålet må den politiskt intresserade läsaren själv avgöra. För nedskrivaren av dessa rader är det en öppen fråga. Läsarna ha dock år för år givit ett positivt svar i den utsträckningen att Frisinnad Tidskrift alltjämt finnes till.”

Waldemar Svensson, grundare

En förenande länk för frisinnade

Under 1920-talet fanns två liberala partier i Sverige: Frisinnade Folkpartiet och Sveriges liberala parti. I större delen av landet dominerade Frisinnade Folkpartiet, medan i storstäderna och på västkusten var Sveriges liberala parti störst. Den frisinnade Waldemar Svensson grundade Tidningen Väst-Sverige för att den skulle vara en föreningslänk mellan de frisinnade i västra Sverige och sprida kunskap bland allmänheten om de frisinnades strävanden och politiska gärningar. 

Två partier blir ett och tidningen byter namn

1934 slogs Sveriges båda liberala partier ihop till Folkpartiet. Den liberala pressen i Västsverige företrädde nu hela den borgerliga vänstern och samtidigt hade tidningen Väst-Sverige spritt sig till intresserade i det övriga landet. På hösten 1935 ändrades därför tidningens namn till Frisinnad Tidskrift. Efter kriget utökades tidningen till nuvarande omfång. 

”Tidskriftens betydelse blir ju framför allt beroende av att den läses av människor, vilka i sin tur deltar i den politiska opinionsbildningen.”

Waldemar Svensson, grundare

Orädd och självständig

I närmare 40 år var Waldemar Svensson ägare till och redaktör för Frisinnad Tidskrift och skrev själv det mesta i varje nummer. Han fortsatte utgivningen till 1973, då tidskriften överläts till Stiftelsen för Frisinnad Tidskrift och Jan-Erik Wikström blev redaktör. I stiftelsens stadgar angavs att tidskriften skall utges som ”en personligt präglad, partipolitiskt obunden, frisinnad tidskrift”. Detta var en formulering i Waldemar Svenssons anda. Ett verkligt utmärkande drag hos honom var nämligen hans starka värnande om sin politiska självständighet, trots att han var riksdagsman (1941-1964) och vice partiledare. Den andan kom att prägla Frisinnad Tidskrift.

”Jag varken vill erkänna några alliansförpliktelser med andra partier eller utesluta någon sådan demokratisk medverkan, som det parlamentariska läget kräver, om man vill främja en framstegspolitik i liberal anda. Också gentemot det egna partiet och de egna väljarna vill jag ha en relativt fri ställning.”

Waldemar Svensson, när han nominerades till riksdagen för sista gången 1960

Stöd föreningen Frisinnad Tidskrift.
Betala enkelt direkt med mobilen!

Swish-nummer: 123 275 88 86 · Föreningen Frisinnad Tidskrift