#5 2021

Tankar från bondgården 
Staffan Werme

Frisinnad Tidskrifts redaktionsråd

Angeläget ärende
Lars Strandberg

Historielösheten i Frisinnad tidskrift
Anders Johnson

Debatt. Folkpartiets förlorade heder!
Börje Ohlsson

Kort paus i pandemin
Annika Westh

Bokrecension 

Från fjällkanten 
Nicke Grahn

Ledare

Vill du läsa alla artiklar?
Välkommen att prenumerera!

Här kan du se vad papperstidningen innehåller. Ett par artiklar ur varje utgåva publicerar vi också på hemsidan. Dem kan du hitta här. Om du prenumererar får du tidskriften i brevlådan 6 gånger om året och kan läsa allt som skrivs. Det kostar bara 150 kr.
Dessutom stöder du vår fortsatta utgivning – tack för det!