#2 2024

Tankar från bondgården                                                                                                 3

Staffan Werme

TEMA EU och NATO                                                                                                          5

Vilket Europa vill vi ha?                                                                                                   6

Olle Schmidt

Annika Westh möter Cecilia Malmström                                                               11

Om NATO, Finland och Ryssland. Historien spelar roll                                  16

Gunnar Brådvik

Redaktionen reagerar                                                                                                     19

En personlig betraktelse över frågan om krig, fred och NATO                     20

Fredrik Wernheden

Svante Nycander, minnsesord                                                                                    16

Hans Bergström

Sverige står inför ny könstillhörighetslag                                                               25

Annika Westh

När frisinnet försvann från Liberalerna                                                                  30

Martin Klerung

Från Fjällkanten                                                                                                                 34

Ledare                                                                                                                                     36

Vill du läsa alla artiklar?
Välkommen att prenumerera!

Här kan du se vad papperstidningen innehåller. Ett par artiklar ur varje utgåva publicerar vi också på hemsidan. Dem kan du hitta här. Om du prenumererar får du tidskriften i brevlådan 6 gånger om året och kan läsa allt som skrivs. Det kostar bara 150 kr.
Dessutom stöder du vår fortsatta utgivning – tack för det!