Ledare

Följderna av Kina och Rysslands politik

Rysslands angreppskrig mot Ukraina, och Kinas stöd till samma land, får många konsekvenser. Det handlar om kriget här och nu, om handelsströmmar och om vilka som är vänner och fiender i en allt mer splittrad värld. Men det finns en…

Om WOKE och bekymren med en förändrad moral

Frisinnad Tidskrifts ledarsida har inte minst sedan den nuvarande redaktörens tillträde haft en tydlig värderingskonservativ hållning i frågor kring etik och moral, inte minst inom det familjerättsliga området. Synen på människan, äktenskapet, familjen och deras relation till samhället, politiken och…

Ledare: Tidöavtal, röda linjer och ideologiska vägval

Hur ska det gå med den svenska NATO-ansökan? Kommer Turkiet att sätta stopp för densamma eller kommer den allt mer diktatoriske presidenten att tvingas backa? När detta skrivs är det kris i medlemskapsprocessen efter att den högerextreme Rasmus Paludan bränt…

Ledare: Det är dårarna som bär demokratin

När detta skrivs är det 100 dagar sedan Ryssland inledde sitt invasionsförsök av Ukraina. Först verkade målet vara hela Ukraina. Nu är det istället delar som är invaderade. Ingen vet idag hur det slutar. En sak kan man dock vara…

Ledare: Den konservativa liberalismen

Det finns en bild av att liberalism och konservatism är oförenliga politiska krafter. Dagens politiska kontext har förstärkt denna syn hos liberaler. Nu gäller inte bara en höger – vänsterskala utan också en uppdelning mellan progressiva och konservativa. Problemen är…