Staffan Werme

Liberal framtid?

Vart är vi på väg? Frågan ställs allt oftare, inte bara i populära TV-program. Vart är samhället på väg? Vart är politiken på väg? Vart är demokratin på väg? Och: Vart är liberalismen på väg? Frågan måste ställas kontinuerligt, inte minst av den som vill kalla sig liberal. För det finns inget för alltid givet svar på vad liberalismen är. Det finns inget kommunistiskt lyckorike, där socialisterna hänger med i drömmen som en svans. Det finns inte heller någon filosofiskt ideologiskt grundad tro att just dessa förslag är de som kommer att lösa världens problem. Liberalismen är annorlunda. Kanske det är därför vi varit så förtjusta i prefix. Eftersom det inte finns ”en sann liberalism för alla tider” så har det varit viktigt att peka på vilken gruppering man tillhör: Socialliberal. Marknadsliberal. Feministiskt liberal. Kravliberal. Och har inte det räckt så finns andra ord i släktträdet: Libertarian. Nyliberal. Just nu pågår ett stort arbete i partiet Liberalerna för att hitta en ny grund för den moderna partianslutna liberalismen. Anslaget är brett. Frågan är vad partiets organisation orkar med. För nu sker inte den liberala förnyelsen i det enda liberala partiet i Sverige. Centerpartiet kallar sig numera liberalt. Man har övergivit de konservativa grunderna, slängt samhörigheten med socialdemokratin överbord och gått fullt in för att bli de mest liberala, i vart fall när man hör partiets toppar. Men Centerpartiet är inte ensamma i sin liberala vandring. Liberalismen finns numera företrädd såväl inom de konservativare som de mer socialistiskt färgade partierna. Så vart är liberalismen i Sverige på väg? Och vart är den liberalism som organiseras inom Liberalerna på väg? Frisinnad Tidskrift kommer under 2017 att ställa frågan till flera engagerade liberaler, människor med tankar och idéer om vad som är liberala utmaningar idag och de kommande åren. Ni kommer att få möta Håkan Holmberg från Uppsala Nya Tidning, David Nyström som tidigare skrev för Gefle Dagblad och många fler. Men först en intervju med en av ledarskribenterna på Dagens Nyheter om vikten av att vara optimist.

En intervju med Erik Helmerson, ledarskribent på Dagens Nyheter.

Läs hela artikeln

2017-03-20

Annonser