Staffan Werme

Ett enat (?) parti söker kurs

Så fick hon stödet hon sökt. Visst fanns olika åsikter under gårdagsnattens debatt, men stödet för vägvalet är mer än tydligt.

Så fick hon stödet hon sökt. Visst fanns olika åsikter under gårdagsnattens debatt, men stödet för vägvalet är mer än tydligt.

Läs hela artikeln

2021-11-20

Staffan Werme

Sabuni valde att konfrontera sina meningsmotståndare

Idag, den 19 november 2021, inleddes Liberalernas Landsmöte i Linköping. Det är många L i de orden. Frågan är om ännu ett L kan tilläggas – L som i Lättnad.

Idag, den 19 november 2021, inleddes Liberalernas Landsmöte i Linköping. Det är många L i de orden. Frågan är om ännu ett L kan tilläggas – L som i Lättnad.

Läs hela artikeln

2021-11-19

Annika Westh

Mänskliga rättigheter

"Jag vill inte ha levat förgäves". "Jag har i alla fall gjort någon nytta i mitt liv". "Det var värt att jag levde ändå".

"Jag vill inte ha levat förgäves". "Jag har i alla fall gjort någon nytta i mitt liv". "Det var värt att jag levde ändå".

Läs hela artikeln

2021-11-17

Annika Westh

FRISINNET KAN RÄDDA LIBERALERNA

Sedan namnbytet till Liberalerna för fem år sedan har partiet krympt år för år. Om orsaken råder det delade meningar. Men jag minns att några vädrade oro inför namnbytet.

Läs hela artikeln

2021-08-17

Lars Leijonborg

Medborgarföreningen – en historisk tillbakablick

Den här artikeln vill ge några glimtar från en speciell företeelse i den svenska liberalismens historia, nämligen att det i 46 år på 1900-talet existerade en särskild förening i Stockholm för liberaler som hade förankring i frikyrkan eller nykterhetsrörelsen: Stockholms Frisinnade Medborgarförening.

Läs hela artikeln

2021-04-27

Annonser