1-2021

Ledare: Etik i politiken

Så blossade abortfrågan åter upp i svensk politik För drygt två år sedan handlade ledaren i Frisinnad Tidskrift om samma fråga. Då var skälet att den dåvarande SD-ledamoten i riksdagen, Paula Bieler, uppmärksammades för sin inställning.  Kritiken var omfattande. Hennes…

Vad är ett folkstyre värt? 

Frågan om centralisering och decentralisering av den offentliga verksamheten är ständigt återkommande. Dock har flertalet misslyckande från olika huvudmän under Coronapandemin lyft frågan till nya höjder. Regionerna klarar inte av att styra sjukvården och kommunerna har misskött äldreomsorgen något grovt. …

Det var frisinnet som var ryggraden!

Liberalernas roll i svensk rikspolitik är under diskussion. De klena resultaten i opinions­ mätningarna sätter ytterligare press på en redan ifrågasatt partiledning. Det är uppenbart att det finns starka interna motsättningar, såväl vad gäller person som inriktning på framtida samarbeten.…