4-2021

Ledare: Vad är den sanna liberalismen?

Under de senaste årens uppslitande strider inom Folkpartiet/Liberalerna har frågan om vad som är liberalism, eller snarare socialliberalism, varit ständigt närvarande. Det är uppenbart att vissa inom Liberalerna menar att partiet nu i vart fall riskerar att lämna den socialliberala…

Frisinnet kan rädda liberalerna

Annika Westh, nybliven ledamot i Frisinnad Tidskrifts styrelse och i det nybildade redaktionsrådet, är återkommande skribent i Frisinnad Tidskrift. Hon är aktiv i såväl Liberalerna som i Studieförbundet Vuxenskolan med flera tunga uppdrag. Hon har dessutom varit såväl Liberalernas stadssekreterare…

Ett samtal

Christer Nylander, Staffan Werme Under flera år har jag försökt finna vägar att mejsla ut likheter och skiljelinjer mellan dagens liberala huvudströmningar och frisinnet. Det handlar om de olika ideologiska utgångspunkterna som sedan kan landa i lika, eller olika, sakfrågor.…