Artikel

Debatt – av Jan Hjärpe:

Sverige borde förstått vad koranbränningarna skulle leda till! Reaktionerna i den muslimska världen på koranbränningarna i Sverige får tydligen ganska allvarliga politiska och ekonomiska konsekvenser. Det drabbar Sveriges relationer internationellt och vår export. Detta var något som man borde ha…

Intervju med Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund

I Tidöavtalet under rubriken: Utökat arbete och förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller och effektivt verkställighetsarbete, står det: ” Lämna förslag till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig…

Liberalerna och valfriheten

Vad vill Liberalerna med friskolorna? Ska de överhuvudtaget få finnas kvar? Frågorna måste ställas efter snart ett år med Tidö-regeringen. Under skolminister Lotta Edholms ledning handlar det mesta om att begränsa och stoppa. I debatt efter debatt lyser synen på…

Framåt – högerut?

Framåt! Tillsammans! Så ljöd fanfarerna från Liberalernas riksmöte i Linköping i mars.  Det lät ungefär som banderoller från gamla Sovjetunionen: Framåt (mot kommunismen)! Tillsammans (mot en lycklig framtid)! Det lät ihåligt då. Men gav ändå en färdriktning. Men hur är…

Har liberalismen spelat ut sin roll?

”Just när vi började tro att den liberala västerländska modellen var oslagbar tilltar tecknen på att den vittrar sönder inifrån. Tron på demokrati går ner, främst bland de unga. I USA tycker 60 procent av femtiotalisterna att det är avgörande…

Dödshjälp – för vem och varför?

Annika Westh fortsätter med sina intervjuer med spännande liberaler. I detta nummer möter hon Mikaela Luthman – överläkare Stockholms sjukhem. Vissa personer med ett liberalt perspektiv resonerar som så att om människor ska ha rätten att välja hur de vill…

Den ofrivilliga (blivande) militärmakten

När potatisen kom till dagens Tyskland med Fredrik den store på 1700-talet lär han enligt källor ha låtit soldater patrullera potatisåkrarna. Dels ska det ha handlat om att undvika stölder av den näringsrika grödan. Dels ska det ha handlat om…

Ickevåldets roll är viktigare än någonsin

Rysslands folkrättsvidriga angrepp på Ukraina har fått stora konsekvenser för svensk säkerhetspolitik. Sverige har övergivit en lång tradition av militär alliansfrihet och ansökt om medlemskap i Nato. Riksdagen har beslutat att ge vapenstöd till Ukraina. För en fredsorganisation som Kristna…