april 2023

Om WOKE och bekymren med en förändrad moral

Frisinnad Tidskrifts ledarsida har inte minst sedan den nuvarande redaktörens tillträde haft en tydlig värderingskonservativ hållning i frågor kring etik och moral, inte minst inom det familjerättsliga området. Synen på människan, äktenskapet, familjen och deras relation till samhället, politiken och…

En lagom-ideolog för Folkpartiet

Det är uppenbart att Liberalerna är i stort behov av idémässig förnyelse. De sexton riksdagsmandaten bärgades hem med hjälp av stödröster och ingenting tyder på att man än så länge hittat en väg som säkrar ett starkare opinionsstöd framöver. Men…