augusti 2021

Kort paus i pandemin

I  I sommar har vi levt som om pandemin vore ett minne blott. Efterlängtat är en underdrift. De blockerade sätena på tåget finns inte kvar längre – vagnarna har varit fullbokade under resorna till fjällvandringen och till släkten. Även om…

Angeläget ärende

Lars Strandberg, Stockholm, skriver om några av konsekvenserna av såväl klimatförändringarna, med bakgrund i två böcker som tar klimatkrisen på allvar, men från olika synvinklar. Artikeln utmynnar såväl i ett antal frågor, som en bild av att den ändå finns…

Ledare: Mångfald, idrott och politik

Jag är mycket engagerad i idrott. Har så varit ända sedan ungdomen. Att själv idrotta, att leda idrott och att titta på idrott är ett av mina största intressen. I somras var det en idrottslig höjdpunkt. De försenade olympiska spelen…