Konstgjorda livmödrar, en liberal dröm?

Den allt mer högprofilerade riksdagsledamoten Joar Forsell (L) har motionerat om att ”livmoderbärare”, den progressiva termen för de människor som tidigare benämndes ”kvinnor”, ska slippa vara gravida. Barn ska enligt honom i framtiden produceras i artificiella livmödrar.

Det finns enormt mycket att invända mot Forsells argumentation i motionen. Den sätter i sig hela frågan om vad en människa är i blixtbelysning, och som vanligt saknar de progressiva andra svar än att individens ego ska prioriteras. Men kanske är den nuvarande liberala drömmen, i det allt mindre liberala partiet både till numerär och ideologi, att barn i framtiden ska kunna köpas och säljas som vilka varor som helst.

Kanske är nästa steg att mönstra ut ordet människa, det kan ju feltolkas i humanistisk riktning. Om det inte längre finns kvinnor och män, och när barn blir en produkt att köpa och sälja, blir människan i sin helhet en vara bland andra. Nästa år kanske Forsell motionerar om att byta beteckning på alla människor. Androider är väl ett bra namn för att verkligen göra världen så omänsklig som de progressivas idéer leder till.