ETT FARVÄL TILL KRIGEN

Intervju med Hans Blix om möjligheterna till en fredlig framtid. Hans Blix är liberal, tidigare svensk utrikesminister och generaldirektör för Internationella Atomenergiorganet (IAEA) under åren 1981-1997. Han blev känd för hela världen när han före den amerikanska invasionen av Irak för världen rapporterade att de FN-inspektioner han ledde inte funnit tecken på att regimen längre  hade några  massförstörelsevapen. Nu är Hans Blix aktuell med boken A Farewell to Wars, som kommer ut senare i vår.

En bärande tes i boken är att den sortens krigföring som vi ännu förknippar med krig tillhör historien. Det ryska anfallskriget i Ukraina som liknar det vi såg under andra världskriget, är ett undantag. Framtidens krig bedrivs främst genom ekonomiska sanktioner och cyberaktioner.

Jag börjar med att fråga om just kriget i Ukraina. Hur kommer det sig att Putin inledde detta krig?

 • Ja, det är något många funderar över idag. Till att börja med tror jag att om Putin hade vetat att det skulle se ut som det gör idag, hade han nog aldrig givit sig in i Ukraina. Detta krig är ett vansinne – och det är därför jag kallar det för ett undantag. 
 • Den ryska regimen är just nu försiktig med att företa sig något som skulle kunna eskalera kriget. Ett än mer massivt stöd från omvärlden skulle kanske kunna avsluta kriget fortare, men den risk som finns för ett vidgat horisontellt krig gör att alla iakttar viss försiktighet i sina insatser. Med horisontellt krig menas stridande förband på marken.
 • Idag spekulerar många i att Kina i skuggan av Rysslands krig i Ukraina kommer att ”passa på” att ge sig på Taiwan. Men Kina har nu studerat hur omvärlden har hanterat Putin. Kina är nog alltför intresserat av att fortsätta sin ekonomiska expansion i världen för att starta ett krig. Men man kan aldrig vara säker. Ett misstag eller ett tekniskt fel kan bidra till att även de dras in i kriget. Avslutningsvis, som svar på din fråga: Att Putin drog igång krig mot Ukraina var en felbedömning av honom.

Hur vill du kommentera Putins hot om att använda kärnvapen?

 • För ledande stater har det under åttio års tid varit självklart att undvika riskerna för ett kärnvapenkrig. Ingen har därför använt kärnvapen på åttio år. Putin anses inte kunna vinna militärt på att använda kärnvapen. Hans argumentation gällande kriget i Ukraina är att landet är en naturlig del av Ryssland och erövringen är en fortsättning efter att de tagit Krim. Att använda kärnvapen skulle få oönskade konsekvenser för det närområde som han vill erövra.
 • Men låt mig understryka att oavsett Putins och Rysslands agerande är det inte modernt att erövra territorium. Undantag finns, som att Israel har tagit Golanhöjderna. Men sådant är förbjudet alltsedan stadgan i Nationernas Förbund antogs 1920. Israel bryter faktiskt mot FN-stadgans motsvarande förbud när man hotar med att bomba Iran, till exempel. Om detta var jag nyligen intervjuad i Al Jazira TV:n.

Hur ser motsättningen mellan det traditionella kriget och det ”moderna” kriget ut?

 • Ett modernt krig är ofantligt kostsamt materiellt, personellt och politiskt. Det vet stormakterna. Motsättningar och konflikter kommer inte att upphöra, men nu finns det andra sätt att driva dem än anfallskrig på marken, framförallt då ekonomisk krigföring och cyberkrig. Idag är många länder ömsesidigt beroende av varandra med sammanflätade ekonomier i den globala handeln, vilket gör konflikter än mer kostsamma. Då kriser uppstår, finns idag dessutom teknisk möjlighet till omedelbara kontakter för att undvika kris och krig.

Så du tror inte att det kan bli fred överallt i framtiden?

 • Nej. I min kommande bok diskuterar jag utförligt vad som ligger i botten när det kommer till konflikter människor emellan. Jag utgår från darwinisternas tes om hur vi är programmerade. Vi har i vårt dna en beredskap att använda våld när det handlar om vår egen överlevnad och kamp om knappa tillgångar. När konkurrens råder är vi beredda försvara det vi hade och därutöver använda våld för att få mera. Det är dock inte en blind instinkt. Darwin talade om survival of the fittest, alltså av de smartaste. I Bibeln illustreras det genom historien i Gamla Testamentet om hur David genom smartness vann över jätten Goliat.
 • Människor är beredda att använda våld, men det är inte smart att göra det om det säkert leder till bestraffning. Inom stater motverkas impulser att använda våld genom hot om bestraffning. Men det systemet fungerar inte så bra mellan stater där hot om bestraffning för våld inte har samma trovärdighet. Ett krig med de vapen som idag finns är dock ett så ohyggligt perspektiv att det avskräcker från all användning eller eskalerande av våld. Det ger visst hopp om en fredlig framtid. Om vi lyckas överleva miljöhotet, vill säga…

Hur ska Putin ta sig ur det här anfallskriget som han har startat?

 • Justnu står kriget stilla. Ukraina säger hela tiden att de ska kasta ut ryssarna ur sitt land. Den ståndpunkten har stöd både i FN-stadgan och i Helsingforskonventionen. Skulle de sluta slåss idag, skulle Kiev förlora 16% av sitt territorium till ryssarna.
 • Joe Biden och EU säger att de ska stödja Ukraina. Men de säger inte hur långt och hur länge. De svarar inte på frågan om de är beredda att hjälpa till att befria Krim. De befarar att ett försök l att befria Krim skulle kunna leda till ett storkrig.
 • Det pågår ingen diskussion mellan regeringar om vad ett vapenstillestånd kunde innehålla utöver en stilleståndslinje. Närbåda parter i ett krig är tillräckligt utmattade brukar saker hända. Just idag är Ukraina helt inställda på att vinna allt. Om de kommer att lyckas med det hänger på hur stödet till Ukraina går.
 • Ett vapenstillestånd kan bli bestående väldigt länge. I Korea har vi haft vapenstillestånd sedan 1952.
 • Man bör söka arrangemang som är hållbara.
 • Gällande den ryska attityden är många pessimistiska. De pekar på att 

Putin är imperialistisk. Jag betvivlar dock att han skulle återuppta sitt erövringskrig om en vapenvila sluts med Ukraina. Att söka ta Polen och gå vidare mot EU och NATO? Nej, det tror jag inte. Rysslands imperialism är nog inte mer obotlig än Storbritanniens eller Frankrikes.

Hur går vi vidare då?

 • Det viktigaste att göra när kriget är slut är långsam avspänning mot Ryssland. Säkerhetsgarantier för Ukraina men inga utländska trupper i Ukraina. Kanske breda, internationellt övervakade vapenfria zoner på ömse sidor av gränsen mellan Ryssland/Ukraina.

Uppfattade jag att du är negativ till Sveriges NATO-ansökan?

 • Ja, den har gått för fort. NATO är bra om organisationen används för att driva avskräckning och avspänning samtidigt.  Alltför få har talat om möjligheterna till avspänning och glatt sig åt snabb accept av årlig 2 % av BNP för försvaret. Jag förstår varför man håller på att stärka försvaret, men –som Eisenhower en gång sade: varje dollar till vapen är en stöld från de fattiga. Ökade försvarsutgifter är inte en glädje.

Hur ser du på svensk politik idag?

Jag är fortfarande liberal och tror det är bra med växling vid makten emellanåt. Om jag ska nämna en positiv sak så är det ljusningen för ny kärnkraft. Inga energikällor är helt fria från nackdelar eller risker: olyckor i kolgruvor, explosioner i gasledningar, markförstörelse genom vind- eller solkraftfält. Man får välja rationellt. Idag är det allra största hotet mot mänsklighetens framtid koldioxidens påverkan på klimatet. Här är kärnkraft hyper-rationell. Den avger nästan ingen koldioxid, blir allt säkrare och dess avfall har väldigt liten volym.  Det är inte kärnkraftsavfallet som långtidsförvaras djupt i berg som hotar mänsklighetens framtid. Det är främst koldioxiden som vi släpper ut i jordens atmosfär.

Tack för att jag fick intervjua dig! Vad vill du hälsa Frisinnad Tidskrifts läsare?

 •  
 • Att jag alltid har gillat Waldemar Svensson. Frisinne för mig är upplysning och humanism.

Annika Westh, biträdande redaktör för Frisinnad Tidskrift