Debatt – av Jan Hjärpe:

Sverige borde förstått vad koranbränningarna skulle leda till!

Reaktionerna i den muslimska världen på koranbränningarna i Sverige får tydligen ganska allvarliga politiska och ekonomiska konsekvenser. Det drabbar Sveriges relationer internationellt och vår export. Detta var något som man borde ha förstått. Brist på kunskap och brist på insikt om hur starkt människor känslomässigt skulle uppleva provokationerna har kännetecknat politiken. Brist på förutseende. Politikernas och medias kommentarer tyder på att man hos maktägande och opinionsbildare blivit tagen på sängen av reaktionernas styrka. För att citera en rad i Psalmboken: ”För sent skall syndarn vakna, där ingen morgon är”. Förvåning och upprördhet över angreppen på Sverigebilden har varit frekventa inslag i politikers kommentarer och i debatten i media. Angreppen kom tydligen oväntat.. Men – för att citera en fransk guide pekande på ett djur i en bur på zoologiska trädgården: ”Cet animal est très méchant. Quand on l’attaque il se défend” (Detta djur är mycket elakt: När man anfaller det så försvarar det sig!). De ständigt upprepade hänvisningarna till vår (rätt skenbara) yttrandefrihet gör inget större intryck. Man påminns om Bodil Malmstens ord: ”Yttrandefrihet är ett njutningsmedel för överklassen”.

Det går inte att förneka att det i den svenska politiska miljön finns betydande inslag av antimuslimsk rasism. Inte bara i det öppet islamofoba SD utan också i andra partier. Särskilt synligt är det i sydsvensk kommunalpolitik (”Staffanstorperi” – googla det ordet för exempel!). Den har ett pris som man nu får betala.

Det lär inte bli något NATO-medlemskap för Sveriges del. Och kanske lika gott är det. Har vi verkligen samma ”värdegrund” som Polen, Ungern, Danmark och Turkiet?

Lund 5 juli 2023

Jan Hjärpe