Kontakt

Här kommer en ingress som berättar lite mer om kontaktinformationen

Redaktör och ansvarig utgivare:
Staffan Werme
E-post: wermes@me.com

Prenumeration:
Per Hansson
Johan Höckerts väg 11
554 48 Jönköping
E-post: per.hansson@liberal.se
Pris: helår 150:- Postgiro 60 48 78-9,
Bankgiro 822-2150

Annonser:
Kerstin Lagerqvist
Stora Kvinns väg 66
125 59 Älvsjö 
Tel 08-648 85 96
Fax 08-659 18 50
E-post: kerstin.lagerqvist@gmail.com

Sättning och tryck:
Linderoths Tryckeri
Tel 0151-130 90
Fax 0151-134 00 

Webbmaster:
Gunnar Brådvik
E-post: gunnar@bradvik.se

Annonser