Staffan Werme

Tankar från bondgården, mars

Det snöar!

 

Barnen blir glada över den centimeter snö som de senaste dagarna lagt sig över gärdena. Inte mycket. Men ett tecken på att vintern faktiskt finns.

 

Det var många i denna familj som önskat sig mer av den vita varan. Skidor, skridskor, pulkor och sparkar har varit beredda. Men dagarna med rätt väder har kunnat räknas på ena handens fingrar.

 

Det finns ett annat skäl till varför vi önskar oss snö. Örebro är mycket nära en ohållbar situation när det gäller vattenförsörjningen. Det senaste året har det bara regnat 30% av normal nederbörd. Vi märker det alla. Frågan hur staden ska få sitt vatten blir allt mer akut när det fattas uppåt en meter nederbörd.

 

Är det en följd av ett förändrat klimat, orsakat av människan? Eller är det en naturlig variation? Allt mer talar för att klimatet förändras radikalt. Oavsett vad det beror på måste vi fundera på hur vi bygger samhället så starkt att det klarar av framtida utmaningar.

 

Maria Weimer skriver om klimat och miljö i sin artikel i Frisinnad Tidskrift. Maria är en av de liberaler som tagit upp den mantel som de frisinnade länge bar. Det är inte för inte som det var liberaler som låg bakom tillskapandet av de första nationalparkerna, som drev på för strandskydd och naturvårdslagstiftning. Nu finns förutsättningar för en nystart för liberal och frisinnad miljöpolitik.

 

Åke Wredén funderar över USA, Donald Trump och religionen. Är Trump kristen? Eller är hans variant av tro egentligen något helt annat, en form av förvanskad kristendom där Gud gått från att vara något att tillbe och vörda, till något man använder för sin egen framgång?

 

Mats Persson inleder en serie artiklar kring ekonomisk politik i ett förändrat landskap. I kommande nummer kommer fler att komma till tals. Frågan är vad som händer i en allt mer globaliserad värld, i en allt mer automatiserad värld och i en värld där kapitalet kanske ersätter arbetet som viktigaste produktionsfaktor.

 

Huvudpunkten i tidningen är dock en intervju med Erik Helmerson, ledarskribent på Dagens Nyheter. Jag mötte honom för att prata om liberalismens framtid. Det blev ett samtal som spände över mycket, från det lokalaste till det globala, mellan Liberalerna och Donald Trump, från migration till yttrandefrihet.

 

Men mycket kom att handla om behovet av hopp, om en politisk rörelse som skapar förväntningar om en bättre morgondag för alla, inte bara för vissa. Och om en politik som är entusiastisk över morgondagen.

 

Till sist: Frisinnad Tidskrift har åter en fungerande hemsida. Den finns på frisinnadtidskrift.se och där kan man hitta artiklar från tidigare nummer, både i sin helhet och i delar. Frisinnad Tidskrift kommer aldrig att bli en nättidning, papperstidningen har stora fördelar, men det finns skäl att finnas på nätet. Inte minst gäller det när människor frågar kring prenumerationer och kontakt med Frisinnad Tidskrift.

 

Förresten – har du någon bekant som du tror skulle kunna bli prenumerant? I så fall är det bara att skicka mig namn och adress, så ser jag till att det senaste numret skickas tillsammans med information om hur man prenumererar.

Publicerad 2017-03-06

Annonser