Staffan Werme

Tankar från bondgården

När du läser detta är det sannolikt dagarna kring jul. Stressen att hinna med allt har kanske förbytts i stressen av att hitta de bästa rea-fynden. Kanske till och med lite stress av att behöva röra sig mer för att julmaten ska sjunka ner. Eller så har du valt en annan väg. Bort från julstressen. Mot lugn och samvaro. Mer tid för andra, och mindre tid till saker.

Vi lever i många paradigmskiften just nu. Mathias Sundin skriver om ett av dem, manifesterat i det amerikanska presidentvalet. Hur kunde det gå som det gick? Hur kommer det sig att så många auktoritära röster tar plats i demokratierna idag?

Det har bäring på partierna. Liberalernas partisekreterare, Maria Arnholm, diskuterar partiernas framtid och politikens förändring.

En av de stora förändringarna i svensk politik det senaste året handlar om migrationen och integrationens plats i offentligheten. Ofta målas bilder i svart och vitt. För eller emot all migration. För eller emot välfärdsstaten. Frisinnad Tidskrift vill bredda samtalet. Vi bjöd in två av de tydligaste företrädarna för de olika sidorna till en minidebatt. Två inlägg vardera, varav det andra skrevs efter att de fått läsa varandras första inlägg.

Spänstiga tankar och intressanta funderingar till följd av de båda debattörernas infallsvinklar utlovas.

I detta nummer avslutar Håkan Boström sin genomgång av Waldemar Svenssons politiska liv. Jag har fått många uppskattande kommentarer efter den första delen. Waldemar Svensson var en politiker av ett format vi
behöver fler av idag. Boström avslutar sin artikel som följer: Waldemar Svensson levde som han lärde. Att det var möjligt var också kärnan i hans livshållning.

I en politisk vardag som allt mer blir ett ytligt spel kommer det att krävas politiker av ett annat snitt för att bryta igenom den fördumning som det ytliga mycket ofta handlar om.

Inte minst det pekar Christer Nylanders text om Euripides om. Den nya rasismen, förklädd till identitetspolitik, rasifieringsdiskussioner och liknande, begränsar människan och gör henne till en hudfärg, ett genus, en gruppidentitet… Men det går att hitta motkrafter mot detta, inte minst inom kulturen.

På bondgården har redan det nya året börjat. I november går de flesta årslam164 Frisinnad Tidskrift men till slakt. Kvar blir de tackor som ska betäckas, och de baggar som får stå till tjänst. Då börjar en ny livscykel på gården som någon gång fram i vår ska leda fram till nya små lamm, beredda att vårda och värna naturen här utanför.

Mitt i det mörkaste har livet redan börjat växa. Det tål att tänka på, inte minst i dessa dagar.

PS – Följ gärna mig på min blogg:
frisinnad.blogspot.se DS

Publicerad 2016-12-20

Annonser